Контакты

Адрес управления:

бул. Хр. Ботев” 27А
Пловдив 4000, Болгария
тел:+359 32 585 886
е-мейл: saedinenie.office@gmail.com

Директор  Связи с инвесторами:

Огнян Дечев +359 882 933 525

Съвет на директорите:

1. „ИТ АКАДЕМИЯ“ АД, представлявано от:

д-р ик. Петър Нейчев – Председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 400

e-mail: chairman.neichev@gmail.com

проф. к.и.н. Асен Конарев – Зам. председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 405

e-mail: saedinenie.konarev@gmail.com

инж. Стефан Гълъбов – Зам. председател и Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 440

e-mail: saedinenie.galabov@gmail.com

Петър Троплев – Изпълнителен директор

моб.тел.: +359 882 933 438

e-mail: saedinenie.troplev@gmail.com

2. ФОНДАЦИЯ „МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“, представлявана от:

проф. Ангел Гроздин – Член

моб.тел.: +359 882 933 410

e-mail: saedinenie.grozdin@gmail.com

инж.  Петър Стайков – Член

моб.тел.: +359 882 933 450

e-mail: staykov.optela@gmail.com

Димитър Гишин – Член

моб.тел.: +359 882 933 530

e-mail: atlasfinance.gishin@gmail.com

3.  Петранка Иларионова – Член

моб.тел.: +359 882 933 522

e-mail: saedinenie.ilarionova@gmail.com